header pw
home over pagan ways collectie agenda leveringsvoorwaarden gastenboek links contact
 

 

Leveringsvoorwaarden

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en op alle overeenkomsten met Pagan Ways. Ze zijn voor ieder toegankelijk en opgenomen op deze website. Door een bestelling te plaatsen of iets te kopen accepteert u deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Pagan Ways heeft het recht een bestelling te weigeren of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.


Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten.


Levertijd en verzenden

De bestelling uit de collectie wordt binnen 14 dagen geleverd. Bij opdrachten kan de levertijd afwijken en wordt een nieuwe levertijd afgesproken.
Verzending vindt plaats via TNT-Post.
Pagan Ways stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging tijdens de verzending.


Betalingen
Levering kan alleen gebeuren bij de volgende betalingswijze.
1) Vooraf overmaken op rekeningnummer.
2) Remboursverzending. Je betaalt het bedrag, vermeerderd met de rembourskosten aan de postbode.
Na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling zo snel mogelijk verzonden of geproduceerd.


Kleurechtheid
De kleuren van de getoonde artikelen proberen we zo nauwkeurig mogelijk te presenteren. Het kan echter zijn dat de kleurinstelling en mogelijkheden van uw beeldscherm, de lichtval of het soort beeldscherm kunnen afwijken. Daarom kunnen we de kleur niet voor 100% garanderen. Retourneren op (lichte) kleurafwijkingen kunnen we daarom niet accepteren.
Neem contact met ons op dan kunnen we bekijken wat de mogelijkheden zijn om tot een oplossing te komen.


Annulering
Het is mogelijk om een zending te annuleren mits op tijd en voor verzending doorgegeven. Dit geldt niet voor artikelen die in opdracht zijn gemaakt.


Zichttermijn en retourrecht

U kunt een kledingstuk binnen 8 dagen na ontvangst retourneren. Dit geldt niet voor;
artikelen die in opdracht worden gemaakt.
Het artikel dat wordt teruggezonden moet ongebruikt, vlekvrij, geurloos en onbeschadigd zijn en in de originele verpakking zitten. Het kledingstuk moet aangetekend worden geretourneerd.
Retourzending van het product is voor eigen rekening en risico. Pagan Ways behoudt het recht retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te vergoeden wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel al is gebruikt, dat het beschadigd is of als het niet in originele verpakking is teruggestuurd.


Terugbetaling
Alle terugbetalingen zullen binnen 14 dagen na akkoord voor terugbetaling plaatsvinden.


Aansprakelijkheid
Toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad. Hoewel we de grootst mogelijke zorg besteden aan de informatie die via de website wordt verstrekt, is iedere aansprakelijkheid m.b.t. de aangeboden informatie in welke vorm dan ook uitgesloten.
Pagan Ways is niet aansprakelijk voor beschadiging van het product bij het onzorgvuldig behandelen hiervan, dan wel het niet opvolgen van de eventuele behandelvoorschriften.


Klachten
Wanneer u niet tevreden bent over onze service, neem dan contact met ons op. We zullen dan proberen een oplossing te vinden en zo het probleem proberen op te lossen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter. De incassokosten in verband met een rechtszaak komen voor rekening van de partij die in gebreke is gebleven. Onder incassokosten wordt hier ook verstaan; alle redelijke kosten, gemaakt door de partij die niet in gebreke was, ter verkrijging van haar recht t.o.v. de andere partij. Op alle overeenkomsten en mogelijke geschillen die daaruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.


Intellectueel eigendomsrecht
Deze website, en alles wat daarop gepubliceerd wordt, is geheel auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere doeleinden.


Privacy
Pagan Ways gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pagan Ways verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Overige bepalingen
Pagan Ways behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden en de inhoud van deze website te wijzigen.

Venlo, maart 2010

 

Naar Boven